database-152941_640

 

Dzięki integracji Zabbix ze sterownikami ODBC, można monitorować każdy rodzaj bazy: MySQL, PostgreSQL, Oracle czy Microsoft SQL Server. Kwerendy są konfigurowane bez użycia skryptów czy specjalnych plików konfiguracyjnych, w prosty sposób są budowane w interfejsie Webowym.

Wyniki kwerend można przechowywać tak jak każdy inny parametr, tworzyć z nich wykresy, definiować pułapki czy wykorzystywać do obliczeń innych wartości.